Oplossing voor uw bedrijf

Wat is de STARRT methode?

De STARRT methode is een interviewtechniek die gebruikt wordt om systematisch en gedetailleerd antwoorden te geven tijdens interviews, waarbij specifiek gekeken wordt naar gedragsaspecten. Het acroniem STARRT staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie en Terugkoppeling.

Situatie

 • Wat was de specifieke context van de situatie waarin je je bevond?
 • Wie waren erbij betrokken en waar en wanneer vond het plaats?
 • Welke uitdagingen of complicaties ontstonden er in deze situatie?

Taak

 • Wat was jouw specifieke taak of verantwoordelijkheid in deze situatie?
 • Welke doelen of verwachtingen waren er gesteld aan jouw rol?
 • In hoeverre was jouw taak afhankelijk van de input of samenwerking van anderen?

Actie

 • Welke concrete acties heb je ondernomen om de taak aan te pakken?
 • Welke tools, technieken of middelen heb je gebruikt?
 • Hoe heb je prioriteiten gesteld en beslissingen genomen tijdens het uitvoeren van de taak?

Resultaat

 • Wat waren de directe resultaten van jouw acties?
 • Welke meetbare succesfactoren kun je benoemen?
 • Hoe werd het team of het project als geheel beïnvloed door jouw bijdrage?

Reflectie

 • Wat heb je geleerd van deze ervaring en jouw eigen handelen?
 • Zijn er aspecten die je de volgende keer anders zou doen?
 • Welke invloed heeft deze ervaring gehad op jouw professionele ontwikkeling?

Terugkoppeling

 • Hoe heb je feedback ontvangen en geïntegreerd in jouw professionele praktijk?
 • Op welke manier heb je anderen feedback gegeven over deze situatie?
 • Hoe heeft de terugkoppeling geholpen om toekomstige situaties beter aan te pakken?

Voorbeeld STARRT methode

Stel je voor dat je solliciteert voor een functie als projectmanager bij een groot bouwbedrijf. Tijdens het interview vraagt men je om een situatie te beschrijven waarin je een complex project succesvol hebt geleid. Hier is hoe je de STARRT methode kunt gebruiken om je antwoord te structureren:

Situatie
“In mijn vorige functie als assistent-projectmanager was ik verantwoordelijk voor het leiden van de renovatie van een historisch kantoorgebouw in Amsterdam. Dit project had een strakke deadline en een budget van 2 miljoen euro.”

Taak
“Mijn taak was om het project te coördineren en te zorgen dat alle werkzaamheden volgens de planning verliepen, zonder het budget te overschrijden.”

Actie
“Ik heb een gedetailleerde projectplanning opgesteld en regelmatig overleg gehad met alle betrokken partijen, waaronder aannemers, architecten en de klant. Ik zorgde ook voor wekelijkse updates en paste de planning aan wanneer nodig om te zorgen voor een efficiënte voortgang en om eventuele vertragingen voor te zijn.”

Resultaat
“Het project werd drie weken voor de deadline voltooid en bleef binnen het budget. De klant was zeer tevreden met de kwaliteit van het werk en de efficiënte communicatie gedurende het project. Als gevolg daarvan hebben ze ons nog twee grote projecten toevertrouwd.”

Reflectie
“Van deze ervaring leerde ik het belang van flexibiliteit en vooruit plannen. Het heeft me ook doen inzien hoe essentieel duidelijke communicatie is, niet alleen met het team, maar ook met externe stakeholders.”

Terugkoppeling
“Na afloop van het project heb ik zowel positieve feedback ontvangen van mijn team als constructieve suggesties. Dit heeft me geholpen om mijn projectmanagementvaardigheden verder te ontwikkelen, wat ik in toekomstige projecten zal toepassen.”

Dit voorbeeld toont hoe je de STARRT methode kunt gebruiken om tijdens een interview gestructureerd en overtuigend je competenties en ervaringen te presenteren.