Oplossing voor uw bedrijf

PRIVACY POLICY

1. Inleiding

Bij Solutionairs hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Deze privacy policy legt uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, inclusief websiteontwikkeling, grafisch ontwerp, marketingmateriaal en overige digitale diensten.

2. Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:

 • Identificatiegegevens: zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Betalingsinformatie: zoals bankrekening- of creditcardgegevens.
 • Technische gegevens: zoals IP-adressen, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Gebruiksgegevens: zoals informatie over hoe u onze website en diensten gebruikt.
 • Marketing- en communicatiegegevens: zoals uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en uw communicatievoorkeuren.

3. Rechtsgrondslag voor Verwerking

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: om de door u gevraagde diensten te leveren.
 • Wettelijke verplichting: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Gerechtvaardigd belang: om onze diensten te verbeteren en te optimaliseren.
 • Toestemming: voor het verzenden van marketingcommunicatie (indien van toepassing).

4. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening: Om de door u gevraagde diensten te leveren, inclusief websiteontwikkeling, grafisch ontwerp en marketingmaterialen.
 • Betaling en facturering: Om betalingen te verwerken en facturen te versturen.
 • Communicatie: Om met u te communiceren over uw projecten, vragen te beantwoorden en u op de hoogte te houden van updates.
 • Marketing: Om u te informeren over nieuwe diensten, aanbiedingen en andere relevante informatie.
 • Verbetering van diensten: Om onze diensten te verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren.

5. Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Dit kan onder meer omvatten:

 • Dienstverleners: zoals IT-dienstverleners, betalingsverwerkers en marketingpartners.
 • Wettelijke verplichtingen: zoals het naleven van juridische of regelgevende verplichtingen.

6. Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

8. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage: inzage te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij van u hebben.
 • Correctie: onjuiste persoonlijke gegevens te laten corrigeren.
 • Verwijdering: uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Beperking: de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Bezwaar: bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Overdraagbaarheid: uw persoonlijke gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9. Cookies en Tracking Technologieën

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologieën om uw ervaring op onze website te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, raadpleegt u ons cookiebeleid.

10. Gegevensoverdrachten buiten de EU

Indien uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zorgen wij ervoor dat passende waarborgen aanwezig zijn om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen, zoals het gebruik van standaardcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie.

11. Klachtprocedure

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contact

Voor vragen over deze privacy policy of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Solutionairs

Kouwenoord 778, 1104KB Amsterdam

info@solutionairs.nl

085 212 9569

13. Wijzigingen in deze privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

14. Toestemming

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze privacy policy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierin beschreven.

Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2024.