Oplossing voor uw bedrijf

Algemene voorwaarden

1. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen u en Solutionairs treedt in werking zodra u akkoord gaat met de offerte. Door in te stemmen met de offerte erkent u dat de prijs gebaseerd is op de informatie die u tot op heden heeft verstrekt en dat deze prijs onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Elke extra benodigde dienst die niet in de offerte is opgenomen, kan leiden tot extra kosten.

2. TOEPASSINGSGEBIED VAN DIENSTEN

Het is uw verantwoordelijkheid om ons van alle benodigde materialen en informatie te voorzien, zoals logo’s, teksten en afbeeldingen. Deadlines zijn bindend voor beide partijen, en het niet aanleveren van de vereiste materialen kan leiden tot vertragingen.

3. VERVALDATUM VOOR SERVICELEVERING

Solutionairs zal alles in het werk stellen om de diensten tijdig en zorgvuldig uit te voeren. Wij vertrouwen echter op uw medewerking en tijdige feedback. De vermelde levertijden zijn indicatief en niet bindend.

4. REVISIES

Na de oplevering van het project heeft u 10 dagen de tijd (verlengd van 7 dagen) om eventuele fouten of problemen aan te kaarten. Daarna wordt er voor aanvullende wijzigingen of revisies ons standaard uurtarief in rekening gebracht.

5. MIGRATIE VAN WEBSITE

Volledige betaling is vereist voordat uw website wordt overgezet naar uw hostingomgeving. Als u binnen 30 dagen na voltooiing van de website geen hostinginformatie verstrekt, kan de website worden verwijderd.

6. BROWSERFUNCTIONALITEIT

We testen alle websites in de nieuwste versies van populaire browsers. Echter, vanwege de variabiliteit van technologie, kunnen we niet garanderen dat de website er in alle omstandigheden identiek uitziet.

7. MEERWERK

We hebben een prijsopgave gemaakt op basis van alles wat we hebben besproken, inclusief e-mailcorrespondentie, persoonlijke en/of telefonische discussies. Indien Solutionairs op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de opdracht zijn opgenomen, zal Solutionairs deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Solutionairs geen enkele aansprakelijkheid.

Als u meer functieverzoeken, wijzigingen in taken, wijzigingen in deliverables of scope-revisies heeft die verder gaan dan was overeengekomen, wordt u extra factureerbare tijd in rekening gebracht tegen ons uurtarief van €80,00.

8. EXCLUSIEF ONTWERPKREDIET

Wij behouden ons het recht voor om een design credit in de footer van de website te plaatsen. Indien u dit wilt verwijderen, geldt er een extra vergoeding van €150,00.

9. BETALINGSSCHEMA

Voor sommige projecten is een 50% aanbetaling vereist bij aanvang, terwijl andere projecten volledig vooraf betaald moeten worden. Het exacte betalingsschema wordt vooraf met de klant afgestemd en bevestigd in de offerte.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Terwijl Solutionairs streeft naar uitmuntendheid, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten.

11. JURIDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID INHOUD

De klant is volledig verantwoordelijk voor alle inhoud die op de website wordt geplaatst. Solutionairs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor juridische problemen die voortvloeien uit de inhoud die door de klant wordt aangeleverd of gebruikt.

Auteursrechtelijke Problemen en Juridische Kosten: De klant moet ervoor zorgen dat alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en video’s, vrij is van auteursrechtelijke problemen en andere juridische kwesties. Solutionairs is niet verantwoordelijk voor boetes, juridische kosten of andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal of andere juridische inbreuken.

Algemene Inhoud: Alle wettelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website, inclusief naleving van privacywetten, gegevensbeschermingswetten en andere relevante regelgeving, ligt bij de klant. Solutionairs zal geen verantwoordelijkheid dragen voor enige juridische problemen die voortvloeien uit de inhoud van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot alle andere diensten die Solutionairs levert, zoals grafisch ontwerp, marketingmaterialen, en overige digitale diensten.

12. OVERIGE BEPALINGEN

  • Deze overeenkomst creëert geen partnerschap of joint venture tussen de partijen.
  • Afstand doen van enige bepaling van deze overeenkomst vereist schriftelijke toestemming.
  • Indien een bepaling ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14. NIET-NAKOMING BETALINGSVERPLICHTINGEN

Indien de klant de overeengekomen betalingen niet tijdig voldoet, behoudt Solutionairs zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen om de openstaande bedragen te incasseren. Dit kan onder meer leiden tot incassokosten, rente en eventuele gerechtelijke procedures.

15. INWERKINGTREDING

Door akkoord te gaan met de offerte, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de beschreven voorwaarden.