Oplossing voor uw bedrijf

Algemene voorwaarden

DE OVEREENKOMST
De overeenkomst tussen u en Solutionairs treedt in werking zodra u akkoord gaat met de offerte. Door in te stemmen met de offerte erkent u dat de prijs gebaseerd is op de informatie die u tot op heden heeft verstrekt en dat deze prijs onderhevig kan zijn aan wijzigingen. Elke extra benodigde dienst die niet in de offerte is opgenomen, kan leiden tot extra kosten.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DIENSTEN
Het is uw verantwoordelijkheid om ons van alle benodigde materialen en informatie te voorzien, zoals logo’s, teksten en afbeeldingen. Deadlines zijn bindend voor beide partijen, en het niet aanleveren van de vereiste materialen kan leiden tot vertragingen.

VERVALDATUM VOOR SERVICELEVERING
Solutionairs zal alles in het werk stellen om de diensten tijdig en zorgvuldig uit te voeren. Wij vertrouwen echter op uw medewerking en tijdige feedback. De vermelde levertijden zijn indicatief en niet bindend.

REVISIES
Na de oplevering van het project heeft u 10 dagen de tijd (verlengd van 7 dagen) om eventuele fouten of problemen aan te kaart te brengen. Daarna wordt er voor aanvullende wijzigingen of revisies ons standaard uurtarief in rekening gebracht.

MIGRATIE VAN WEBSITE
Volledige betaling is vereist voordat uw website wordt overgezet naar uw hostingomgeving. Als u binnen 30 dagen na voltooiing van de website geen hostinginformatie verstrekt, kan de website worden verwijderd.

BROWSERFUNCTIONALITEIT
We testen alle websites in de nieuwste versies van populaire browsers. Echter, vanwege de variabiliteit van technologie, kunnen we niet garanderen dat de website er in alle omstandigheden identiek uitziet.

MEERWERK
We hebben een prijsopgave gemaakt op basis van alles wat we hebben besproken, inclusief e-mailcorrespondentie, persoonlijke en of telefonische discussies. Indien Solutionairs op verzoek van of met instemming van de opdrachtgever werkzaamheden verricht die niet in de op­dracht zijn opgenomen, zal Solutionairs deze werkzaamheden overeenkomstig de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen. De opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als bedoeld in het voorgaande lid het overeengekomen tijdstip van levering en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed. Er bestaat in dat kader voor Solutionairs geen enkele aansprakelijkheid.

Als u meer functieverzoeken, wijzigingen in taken, wijzigingen in deliverables of scope-revisies heeft die verder gaan dan was overeengekomen, wordt u extra factureerbare tijd in rekening gebracht tegen ons uurtarief van €80,00.

EXCLUSIEF ONTWERPKREDIET
Wij behouden ons het recht voor om een design credit in de footer van de website te plaatsen. Indien u dit wilt verwijderen, geldt er een extra vergoeding van €150,00.

BETALINGSSCHEMA
50% aanbetaling is vereist bij aanvang van het project, met het saldo te betalen bij voltooiing en voorafgaand aan de migratie van de website.

AANSPRAKELIJKHEID
Terwijl Solutionairs streeft naar uitmuntendheid, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van onze diensten.

OVERIGE BEPALINGEN

  1. Deze overeenkomst creëert geen partnerschap of joint venture tussen de partijen.
  2. Afstand doen van enige bepaling van deze overeenkomst vereist schriftelijke toestemming.
  3. Indien een bepaling ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DE OFFERTE, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE BESCHREVEN VOORWAARDEN.